Posiadane przez spółkę koncesje i certyfikaty

Spółka CRK Energia Sp. z o.o. przygotowuje obecnie dwa wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki, których przedmiotem jest wydanie koncesji na obrót energią elektryczną oraz koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

W tej chwili procedowany jest wniosek o koncesję na obrót energię elektryczną:
https://bip.ure.gov.pl/bip/form/r2045240513,CRK-Energia-Sp-z-oo.html

CRK Energia Sp. z o.o. w dniu 6 listopada 2018 roku otrzymała Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii wydany przez Ministra Energii: