Podstawowe dane o spółce

CRK Energia Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 62 737 58 28, fax: +48 62 737 58 22


NIP: 6222816024
REGON: 380303192
KRS: 0000733054


Zarząd:
Prezes Zarządu - Bartosz Ziółkowski

Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Sylwia Bruchwalska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Paweł Kwietniewski
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Młynarz