Podstawowe dane o spółce

CRK Energia Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 62 737 58 28, fax: +48 62 737 58 22


NIP: 6222816024
REGON: 380303192
KRS: 0000733054


Zarząd:
Artur Dembny - Prezes Zarządu
Doktor nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących sektora energetycznego, rynku przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej. Specjalizuje się teorii portfelowej i modelach budowy portfeli w celu ograniczania ryzyka. Autor modyfikacji modelu jednowskaźnikowego W.F.Sharpe’a. W latach 90-tych pracował na rynku kapitałowym. Na początku lat 2000 z ramienia PTPIREE szkolił z metod zarządzania portfelem kontraktów służby zajmujące się obrotem hurtowym w polskich grupach energetycznych. W Energetyce Kaliskiej SA kierował wydziałem odpowiedzialnym za udział spółki w rynku hurtowym oraz sprzedażą do klientów TPA. Zarządzał zespołem odpowiedzialnym za portfel kontraktów warty około 100 mln. dolarów. W Grupie Energa najpierw zajmował się rynkiem lokalnym (prognozowaniem zapotrzebowania oraz kontraktacją energii z OZE), a potem zarządzał na poziomie n-1 departamentem sprzedaży ukierunkowanym na Instytucje Publiczne, gdzie odpowiadał za udział koncernu w przetargach. Kierował zbudowanym przez siebie zespołem, który zajmował corocznie czołową lokatę w ilości wygrywanych postępowań przetargowych – zarządzał portfelem kontraktów o wolumenie 3 TWh o wartości przychodu ponad 1 mld zł. Jest ekspertem zapraszanym na liczne konferencje, współpracuje z Ministerstwem Energii. Był przedstawicielem maklerów giełd towarowych sektora energetycznego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jeden z pierwszych licencjonowanych maklerów giełd towarowych w Polsce. Makler Towarowej Giełdy Energii SA. Sędzia Sądu Giełdowego na Towarowej Giełdzie Energii SA. Biegły sądowy w zakresie obrotu giełdowego. Wykładowca akademicki przedmiotów zawodowych.

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Sylwia Bruchwalska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Paweł Kwietniewski
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Młynarz