CRK ENERGIA Sp. z o.o. - operator innowacyjnych projektów energetycznych

Założenia:

 • We współczesnym świecie podlegającym dynamicznym zmianom miasta konkurują ze sobą, tak jak firmy usługowe czy handlowe konkurują na rynku gospodarczym.
 • Lokalne bezpieczeństwo i efektywność energetyczna (szeroko rozumiana, jako energia elektryczna i cieplna) jest bardzo ważnym, kluczowym wyzwaniem dla przyszłości i rozwoju miast.
 • Ostrowski Rynek Energetyczny jest niezwykle innowacyjnym projektem stworzenia miejskiego rynku energetycznego.
 • Koncepcja wpisuje się w europejski trend tzw. energetyki rozproszonej.
 • Pomysł już na samym starcie został zauważony i pozytywnie odebrany przez ogólnopolskie media branżowe.
 • Ostrowski Rynek Energetyczny jest dużo większym przedsięwzięciem, niż zainicjowany wcześniej zalążek tzw. klastra energetycznego, poszerzonym o wiele nowych zaplanowanych elementów, takich jak: pierwszy samodzielny grupowy zakup energii dla miejskich obiektów, własny obrót energią, wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), projekty w ramach elektromobilności, czy zupełnie nowy inteligentny system zarządzenia energią w mieście.
 • Projekt zakłada udział nie tylko instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, urzędów i spółek komunalnych - jak było to planowane w pierwotnej koncepcji klastra - ale również lokalnych firm, szczególnie mikro i małych przedsiębiorców oraz - co ważne - również indywidualnych mieszkańców.
 • Ostrowski Rynek Energetyczny ma przynieść konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców – mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, poprawę jakości środowiska.
 • Analizy wskazują, że dzięki stworzeniu Ostrowskiego Rynku Energetycznego około 50 mln złotych rocznie może pozostać w Ostrowie u lokalnych przedsiębiorców i samych mieszkańców. Ponadto przedsięwzięcie przyniesie znaczący efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o około 17,5 tysiąca ton rocznie.  
 • Docelowo Ostrów Wielkopolski będzie dążył do samowystarczalności energetycznej.

Po co CRK ENERGIA Sp. z o.o.?

Aktem założycielskim z dnia 22 marca 2018 roku  w ramach grupy kapitałowej CRK została powołana nowa spółka CRK ENERGIA - jako operator wielowymiarowej ofensywy energetycznej Ostrowa Wielkopolskiego.
W dniu 4 kwietnia 2018 roku podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd. 
 
Podstawowe zadania i cele spółki:
 • operator innowacyjnych projektów energetycznych, w tym - Ostrowskiego Rynku Energetycznego,
 • specjalistyczny podmiot wyposażony w odpowiednie wymagane prawem koncesje na obrót i dystrybucję energii,
 • podmiot dedykowany do zorganizowania kompleksowego, pierwszego w historii Ostrowa Wielkopolskiego, w pełni zintegrowanego zakupu energii dla obiektów miejskich,
 • koncentrator podmiotów produkujących energię (Wytwórców) i klientów (Odbiorców) - mieszkańców, przedsiębiorców na rynku lokalnym,
 • podmiot uprawniony i dedykowany do prowadzenia własnego obrotu energią w ramach Ostrowskiego Rynku Energetycznego (w ten sposób prowizja za obrót energią pozostanie w mieście),
 • inicjator powstawania nowych obiektów OZE w mieście i animator ich przyłączenia do sieci systemu Ostrowskiego Rynku Energetycznego,
 • podmiot do koordynowania i podtrzymywania spójności wszystkich inwestycji energetycznych w mieście.